شاهنامه بایسنغری+مجموعه‌ مینیا‌تورها‌ و صفحا‌ت‌ مذهب‌ نسخه با‌یسنغری
شاهنامه بایسنغری+مجموعه‌ مینیا‌تورها‌ و صفحا‌ت‌ مذهب‌ نسخه با‌یسنغری
شاهنامه بایسنقری
شاهنامه بایسنغری+مجموعه‌ مینیا‌تورها‌ و صفحا‌ت‌ مذهب‌ نسخه با‌یسنغری
شاهنامه بایسنغری+مجموعه‌ مینیا‌تورها‌ و صفحا‌ت‌ مذهب‌ نسخه با‌یسنغری
شاهنامه بایسنغری+مجموعه‌ مینیا‌تورها‌ و صفحا‌ت‌ مذهب‌ نسخه با‌یسنغری
شاهنامه بایسنغری+مجموعه‌ مینیا‌تورها‌ و صفحا‌ت‌ مذهب‌ نسخه با‌یسنغری
شاهنامه بایسنغری+مجموعه‌ مینیا‌تورها‌ و صفحا‌ت‌ مذهب‌ نسخه با‌یسنغری
شاهنامه بایسنغری+مجموعه‌ مینیا‌تورها‌ و صفحا‌ت‌ مذهب‌ نسخه با‌یسنغری
شاهنامه بایسنغری+مجموعه‌ مینیا‌تورها‌ و صفحا‌ت‌ مذهب‌ نسخه با‌یسنغری
شاهنامه بایسنغری+مجموعه‌ مینیا‌تورها‌ و صفحا‌ت‌ مذهب‌ نسخه با‌یسنغری
شاهنامه بایسنقری
شاهنامه بایسنقری
شاهنامه بایسنقری
شاهنامه بایسنقری
شاهنامه بایسنقری
شاهنامه بایسنغری+مجموعه‌ مینیا‌تورها‌ و صفحا‌ت‌ مذهب‌ نسخه با‌یسنغری
شاهنامه بایسنغری+مجموعه‌ مینیا‌تورها‌ و صفحا‌ت‌ مذهب‌ نسخه با‌یسنغری
شاهنامه بایسنقری
شاهنامه بایسنغری+مجموعه‌ مینیا‌تورها‌ و صفحا‌ت‌ مذهب‌ نسخه با‌یسنغری
شاهنامه بایسنغری+مجموعه‌ مینیا‌تورها‌ و صفحا‌ت‌ مذهب‌ نسخه با‌یسنغری
شاهنامه بایسنغری+مجموعه‌ مینیا‌تورها‌ و صفحا‌ت‌ مذهب‌ نسخه با‌یسنغری
شاهنامه بایسنغری+مجموعه‌ مینیا‌تورها‌ و صفحا‌ت‌ مذهب‌ نسخه با‌یسنغری
شاهنامه بایسنغری+مجموعه‌ مینیا‌تورها‌ و صفحا‌ت‌ مذهب‌ نسخه با‌یسنغری
شاهنامه بایسنغری+مجموعه‌ مینیا‌تورها‌ و صفحا‌ت‌ مذهب‌ نسخه با‌یسنغری
شاهنامه بایسنغری+مجموعه‌ مینیا‌تورها‌ و صفحا‌ت‌ مذهب‌ نسخه با‌یسنغری
شاهنامه بایسنغری+مجموعه‌ مینیا‌تورها‌ و صفحا‌ت‌ مذهب‌ نسخه با‌یسنغری
شاهنامه بایسنقری
شاهنامه بایسنقری
شاهنامه بایسنقری
شاهنامه بایسنقری
شاهنامه بایسنقری

شاهنامه بایسنغری+مجموعه‌ مینیا‌تورها‌ و صفحا‌ت‌ مذهب‌ نسخه با‌یسنغری

دسترسی: اتمام موجودی

شاهنامه به عنوان یکی از باارزش‌ترین گنجینه‌های ادبیات پارسی مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. یکی از نسخ گران بهای شاهنامه بدون تردید شاهنامه بایسنقری است.که در کنار مجموعه‌ مینیا‌تورها‌ و صفحا‌ت‌ مذهب‌ نسخه با‌یسنغری که در جشن های 2500 ساله همزمان به طبع رسیده است، ارزشی دو چندان پیدا می کند.

18,000,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات محصول

شاهنامه بایسنغری+مجموعه‌ مینیا‌تورها‌ و صفحا‌ت‌ مذهب‌ نسخه با‌یسنغری توسط فروشگاه اینترنتی کتاب شلفی جهت استفاده کتاب دوستان عزیز عرضه شده است

حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی شاعر حماسه‌سرای ایرانی و سراینده شاهنامه، حماسه ملی ایران، است. فردوسی در سال ۳۲۹ هجری قمری در طوس متولد و در سال ۴۱۶ هجری قمری در همان شهر دیده فروبست و به خاک سپرده شد. بی‌شک باید فردوسی را بزرگ‌ترین سراینده پارسی‌گو دانست که با اشعارش زبان پارسی را زنده نگاه داشت.

شاهنامه اثری حماسی است که دربرگیرنده نزدیک به ۶۰ هزار بیت شعر است. شاهنامه را باید یکی از برجسته‌ترین آثار حماسی جهان دانست. محتوای شاهنامه شامل اسطوره‌ها، افسانه‌ها و تاریخ ایران از آغاز تا حمله اعراب به ایران در سده هفتم است که در چهار دودمان پادشاهی پیشدادیان، کیانیان، اشکانیان و ساسانیان گنجانده می‌شوند و به سه بخش اسطوره‌ای (از روزگار کیومرث تا پادشاهی فریدون)، پهلوانی (از خیزش کاوه آهنگر تا مرگ رستم) و تاریخی (از پادشاهی بهمن و پیدایش اسکندر تا گشایش ایران به دست اعراب) بخش‌بندی می‌شود.

شاهنامه به عنوان یکی از باارزش‌ترین گنجینه‌های ادبیات پارسی مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. یکی از نسخ گران بهای شاهنامه بدون تردید شاهنامه بایسنغری است. شاهنامه بایسنقری در سال ۸۳۳ قمری به سفارش شاهزاده بایسنقر میرزا تهیه شده است و بدین ترتیب به شاهنامه بایسُنقُری معروف شد. بایسنقر میرزا (متولد ۸۰۲ قمری – درگذشت ۸۳۷ قمری) که نام کامل او «میرزا غیاث الدین بن شاهرخ بن امیر تیمور» است از هنر دوست‌ترین شاهزاده تیموری به شمار می آید. در تاریخ از بایسنقر میرزا به عنوان شاهزاده ای حامی هنر، معماری و فرهنگ یاد می کنند که خود از هنرمندان و خوشنویسان طراز اول عهد خود بود.

«شاهنامه بایسنغری» در قطع رحلی است و ۷۰۰ صفحه دارد. هر صفحه نیز شامل ۳۱ سطر و هر سطر ۳ بیت به قلم نستعلیق و با کتابت خفی جعفر بایسنقری است. این نسخه نفیس سال ۸۳۳ ه.ق روی کاغذ خانبالغ نخودی کتابت شده است. «شاهنامه بایسنقری» با یک شمسه مذهب عالی، حاوی کتیبه‌ای به قلم رقاع بر زمینه زرین، شامل نام و القاب بایسنقر میرزا آغاز می‌شود. صفحه‌های دوم و سوم نسخه شامل تصویر شکارگاه است و در این دو صفحه مذهب به نقش دو ترنج، نام و القاب آن شاهزاده دیده می‌شود. همچنین دو صفحه آغاز متن شاهنامه با حاشیه‌های مذهب و مرصع آراسته شده و بین سطرهای آن طلا اندازی شده است. نسخه «شاهنامه بایسنقری» جمعاً با ۲۲ تصویر آبرنگ به سبک هرات آراسته شده است. ۲۲ تابلوی نگارگری شاهنامه بایسنقری همه سالم هستند و در سال ۸۰۹ خورشیدی به خط جعفر تبریزی معروف به جعفر بایسنقری کتابت شده و به بایسنقر میرزا اهدا شده است. جلد این نسخه، چرمیِ ضربیِ طلا پوش با دو حاشیه روغنی در بیرون و سوخت مُعرقِ طلایی بر زمینه لاجوردی در داخل است.

شاهنامه بایسنقری در حال حاضر در کتابخانه کاخ موزه گلستان نگهداری می‌شود. نسخه کنونی شاهنامه بایسنقری را امیرنظام گروسی، به کتابخانه کاخ موزه گلستان هدیه کرده است. این نسخه باارزش و نفیس در برخی از نمایشگاه‌های مهم جهانی نمایش داده شده است. شاهنامه بایسنقری به سبب اینکه در لندن، سن پترزبورگ، پاریس و رم به نمایش درآمده و مینیاتورهای آن به‌وسیله یونسکو در سری کتاب‌های دنیای هنر در جلد مربوط به ایران چاپ شده در غرب بسیار نامی است.

شاهنامه بایسنقری در خرداد سال ۱۳۸۶ در حافظه جهانی یونسکو به عنوانی نشانی از سوی ایران ثبت شد و در سال ۱۳۸۷ این نشان به طور رسمی از طرف کمیته ملی حافظه جهانی یونسکو به‌کاخ موزه گلستان اهدا شد. یونسکو در اهمیت این اثر آورده است:

شاهنامه بایسنغری یکی از مهمترین آثار کلاسیک به زبان فارسی است. از ویژگی های این اثر این است که هر چند در زمان خلق آن زبان عربی در علوم و ادبیات کاربرد داشت، اما فردوسی فقط زبان فارسی را به کار برد. بنابراین به احیا و حفظ این زبان کمک شایانی کرد. شاهنامه بایسنقری در میان شاهنامه های مصور بسیار زیادی که در کتابخانه ها و موزه های جهان موجود است، یکی از نامورترین آنها می باشد. چند ویژگی، این کتاب را از سایر نسخ مشهور متمایز میکند. مهمترین امتیاز، کامل و دستنخورده بودن آن در میان شاهنامه های مشهوری همچون شاهنامه دموت و شاهنامه شاه‌طهماسبی است. دیگر آن که نگارگری، تذهیب و تجلید و دیگر آرایه های کتاب نیز به استادی تمام انجام شده است و سومین امتیاز این نسخه، وجود مقدمه ای است که برای نخستین بار بر این شاهنامه افزوده‌اند. ظاهراً به دستور بایسنقرمیرزا، دستنویس های متعددی از شاهنامه گردآوری شد و مقدمه ای مفصل با تلفیق مقدمه های پیشین، در این شاهنامه و نسخه های دیگر همزمان آن نوشته شد.

تعداد نسخ خطی شاهنامه بایسنغری در جهان اندک است ودر این میان یک نسخه دستنویس این اثر ارزشمند در اسپانیا در کتابخانه سلطنتی مادرید نگهداری می شود.

شاهنامه بایسنغری در سال ۱۳۵۰ شمسی به صورت چاپ لوحی در تهران منتشر شده است.

فروشگاه اینترنتی کتاب شلفی تلاش می کند بهترین و نایاب ترین کتاب های موجود در بازار را در دسترس علاقه مندان کتاب قرار دهد. این فروشگاه فرآیند ارائه کتاب را ساده و یافتن کتاب ها را _هرچند کم یاب باشد_ آسان کرده است. بر این اساس شاهنامه بایسنغری در این فروشگاه ارائه شده است تا در صورت تمایل، خوانندگان عزیز و علاقمندان به کتاب و کتابخوانی به آسانى کتاب یاد شده را خریدارى و استفاده کنند.

همچنین دوستداران کتاب می توانند کتابهای دیگر را نیز از طریق سایت این فروشگاه مشاهده کرده و به بررسى کتاب هاى ارائه شده بپردازند. برای پیدا کردن کتاب مورد نظر، می توان از دسته بندی محصولات یا بخش جستجو که در بالای همین صفحه (و تمام صفحات سایت) قرار دارند استفاده نمود.

پیشنهاد می شود برای یافتن کتاب مورد نظر ابتدا نام کامل کتاب را وارد نموده (برای مثال عبارت شاهنامه بایسنغری را وارد نمایید) و پس از آن بر روی گزینه سرچ کلیک کنید. در صورت موجود بودن کتاب در سایت، با این روش به احتمال زیاد می توان کتاب مربوطه را در نتایج جستجو مشاهده نمود. با این وجود در صورتی که با نام کتاب موفق به یافتن کتاب نشدید، این بار بخشی از نام کتاب یا نویسنده را وارد نموده و مجددا اقدام به سرچ کنید.

در پایان از عزیزانی که شاهنامه بایسنغری را مطالعه نموده اند تقاضا می شود در صورت تمایل در بخش دیدگاه ها اقدام به نگارش نظرات و ثبت امتیاز نمایند. این کار می تواند به تسهیل تصمیم گیری سایر بازدیدکنندگان و علاقمندان به تهیه شاهنامه بایسنغری کمک شایانی نماید.

با تشکر

فروشگاه اینترنتی کتاب شلفی

اطلاعات بیشتر

پدیدآورنده

حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی

انتشارات

جشن های 2500 ساله

شابک

فاقد شابک (چاپ شده پيش از سال 1375)

زبان

انگلیسی, فارسی – فرانسه

تعداد جلد

3

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “شاهنامه بایسنغری+مجموعه‌ مینیا‌تورها‌ و صفحا‌ت‌ مذهب‌ نسخه با‌یسنغری”

şişli escort istanbul escort antalya escort beylikdüzü escort ankara escort halkali escort ataköy escort şirinevler escort beylikdüzü escort istanbul escort istanbul escort pendik escort فروشگاه اینترنتی کتاب شلفی | خرید اینترنتی کتاب نایاب، کمیاب و قدیمی

ارسال رایگان در تهران

برای خرید بالای ۱۰۰،۰۰۰ تومان

قیمت استثنائی

پایین ترین قیمت در بازار

پردازش سریع

پردازش و ارسال محصول تا ۴۸ ساعت

حراج! PhotoEditor_20190126_020332005
کتاب نایاب و کمیاب
صد کتابی که باید پیش از مرگ خواند

محصولات ویژه فروشگاه اینترنتی کتاب شلفی

paykasa instagram takipçi hilesi instagram followers free followers aşk büyüsü aşık etme büyüsü shell indir php shell hacklink hacklink al hacklink satın al denizli escort tempobet giriş eryaman escort muratpaşa escort istanbul escort bayan pendik escort escort kızılay escort5 eskişehir escorteskişehir escort eskişehir bayan escorteskişehir escort