کتاب فرهنگ کارآفرینی، کارآفرینی فرهنگی

فرهنگ کارآفرینی، کارآفرینی فرهنگی

دسترسی: در انبار

12,000 تومان

توضیحات محصول

بخشی از کتاب فرهنگ کارآفرینی، کارآفرینی فرهنگی

سید مرتضی عمادی در مقدمه کتاب فرهنگ کارآفرینی، کارآفرینی فرهنگی آورده است:

کارآفرینی از دیرباز به عنوان یکی از ساز و کارهای مهم برای ایجاد و توزیع ثروت در جوامع مختلف به کار گرفته میشده است. امروزه از کارآفرینی به عنوان عامل و محرک اصلی توسعه یاد میشود و صاحبنظران توسعه معتقدند یکی از استراتژیهای موثر در توسعه کشورها، فرآیند کارآفرینی میباشد.

به زبان ساده  « کارآفرین » همان ، فرآیند تاسیس یک کسب وکار ( شرکت) بر مبنای یک فکر و ایده ی نو است. یک یا گروهی از افراد که به آنها « کارآفرین » می گوییم، فرصتی نوین را کشف، یا خلق میکنند . و برپایه ی آن ، شرکت یا موسسه ای خصوصی بنیان نهاده ، به قول معروف ، دل را به دریا زده ، وارد عرصه ی بازار ورقابت می شوند. در خصوص کارآفرینی ابتدا تأ کید سن تی بر تلاش هایی بود که یک فرد، یک بینش را به یک کسب و کار موفق تبدیل م ی نمود، اما اخیراً کارآفرینی به عنوان فرآیندی که می تواند در سازمان ها با هر نوع و اندازه ای رخ دهد، که افراد نیز جزئی از آن هستند، مفهوم پردازی شده است. کار آفرینی نیازمند وجود فرهنگ خاصی است . هر فردی ، تواناییوتمایل به کارآفرینی ندارد . به همین علت و باتوجه به اهمیت کلیدی کارآفرینی کارآفرینی در اقتصادهای نوین ( ایجاد شرکت های کوچک ومتوسط) ، کشورهای مختلف، مصممانه برنامه های مفصلی را برای بسط چنین فرهنگی در جامعه ی خود تدارک دیده اند ، تا بتوانند همچنان مسیر رشد و پویایی شان را ادامه دهند . موفق ترین کشور در این زمینه ، آمریکا است .

 

کارآفرینی فرایند خلق چیزی جدید و ارزشمند است که با اختصاص دادن زمان و تلاش لازم و پذیرش ریسک مالی، روانی و اجتماعی حاصل می شود و پاداش هایی از نظر پولی، رضایت شخص ی و استقلال را برای فرد به همراه دارد. واژه کارآفرینی اولین بار در قرن ۱۸ توسط ریچارد کان تیلون ابداع شد که کارکرد تمایل به ریسک کارآفرین را مشخصنمود. واژه کار آفرینی از کلمه فرانسوی Entreptendre به معنای”متعهد شدن” نشأت گرفته است.

کارآفرینی سازمانی، فرایندی است که در آن، محصولات یا فرایندهای نوآوری شده از طریق القا و ایجاد فرهنگ کارآفرینانه در یک سازمان از قبل تأسیس شده به ظهور می رس د. به عبارت دیگر، مجموعه فعالیتهایی است که از منابع و حمایت سازمانی ب ه منظور دستیابی به نتایج نوآورانه برخوردار است . بنابراین کارآفرینی سازمانی یک استراتژی مدیریت عملکرد است. برای تضمین اجرای درست این استراتژی، ارزیابی و بازخور مداوم لازم است. این سازمانها میبایست با مدیریت عناصر زمینهای و ساختاری، شرایط لازم برای رشد رفتار کارآفرینی را فراهم آورند و پس از اجرای طرحهای کارآفرینی نتایج را ارزیابی کنند.

کارآفرینی فرهنگی

در فرهنگ غرب وقتی صحبت از کارآفرینی فرهنگی میشود، منظور این است که کسب و کار تازه- ای در عرصه فرهنگ ایجاد کنند و یا برای افزایشفروش محصولات فرهنگی راهبرد کارآفرینانه را به کار گیرند. کارآفرینی فرهنگی فرآیند ایدهپردازی و شناخت فرصتها و راهاندازی کسبوکارهای فرهنگی است که روندها و فرآیندهای تولید و عرضه خدمات و کالاهای فرهنگی و هنری را مدیریت میکند. نتایج حاصل از کارآفرینی فرهنگی احیای ارزش ه ای فرهنگی موجود و دلخواه است. کارآفرین فرهنگی کسی است که بتواند ارزشی را در فرهنگ جامعه خلق نماید ، چه ارزش مادی و چه ارزش معنوی . بنابراین کارآفرینان فرهنگی کسانی هستند که در صدد شناسایی و رفع نیازهای فرهنگی جامعهاند و در این راه از اعتبار فرهنگی خود مایه میگذارند و برای رسیدن به هدف و مأموریت خود، دست به ایثار و از خود گذشتگی میزنند .

 

فهرست کتاب فرهنگ کارآفرینی، کارآفرینی فرهنگی

کارآفرینی

اشکال کارآفرینی

کارآفرینی سازمانی
کارآفرینی شرکتی
کارآفرینی فرهنگی
کارآفرینی مستقل
کارآفرینی دولتی
کارآفرینی از راه دور
کارآفرینی ارزشی یا اجتماعی
کارآفرینی اطلاعاتی
کارآفرینی زوجی
کارآفرینی فناورانه
کارآفرینی زنان
کارآفرینی بومی
کارآفرین
ویژگی های کارآفرین
استقلال طلبی
نیاز به توفیق
مخاطره
تحمل شکست
خلاقیت و نوآوری
توانایی ساخت تیم های کاری

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “فرهنگ کارآفرینی، کارآفرینی فرهنگی”