کتاب تاریخ مشروطه ایران

کتاب تاریخ مشروطه ایران

3 نقد و بررسی
دسترسی: اتمام موجودی

100,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات محصول

کتاب تاریخ مشروطه ایران نوشته احمد کسروی تاریخ‌نگار و پژوهشگر معاصر در سال ۱۳۱۹ خورشیدی به چاپ رسید و از مهم‌ترین منابع انقلاب مشروطه به شمار می‌آید. کسروی در زمینه‌های مختلفی فعالیت می‌کرد و تألیفات او جنبه‌ی مذهبی، انتقادی، اجتماعی، تاریخی و ادبی… داشت، اما مهم‌ترین آثار او در زمینه‌ی تاریخ است. از مهم‌ترین کتاب‌های کسروی در زمینه‌ی تاریخ، «تاریخ مشروطه ایران» و «تاریخ هیجده ساله آذربایجان» است که تدوین کتاب «تاریخ هیجده ساله آذربایجان» مربوط به سال‌های ۱۳۱۳-۱۳۲۰ خورشیدی و «تاریخ مشروطه ایران» ۱۳۱۹-۱۳۲۳ بود.

تاریخ مشروطه ایران شامل سه بخش است:

 • بخش اول در خصوص بیداری ایرانیان و قیام تبریز است. جنبش مشروطه‌خواهی چگونه پیدا شد و چه کشاکش‌هایی با محمدعلی میرزا برخاست.
 • بخش دوم این عنوان‌ها به چشم می‌خورد: اتابک به چه نیرنگ‌هایی کوشید؟، نبرد مشروطه و مشروعه به کجا انجامید، چگونه دربار به آرامش گرایید، چگونه بار دیگر کشاکش آغاز یافت و جستجو از حال مردم.
 • بخش سوم شامل عنوان‌های چگونه مجلس به توپ بسته شد، چنگ در تبریز چگونه آغاز یافت، چه جنگ‌هایی با عین‌الدوله و سپهسالار رفت؟ چگونه مشروطه‌خواهان به شهر گشایی برخاستند و چگونه تبریز بار دیگر به تنگنا افتاد است.

کسروی جلد نخست این کتاب را به نام «تاریخ هیجده سالهٔ آذربایجان» نوشته و پس از چاپ و نشر جلد دوم آن را به نام «تاریخ مشروطهٔ ایران» انتشار داد.

ساختار کتاب

بخش یکم
گفتار یکم. ایرانیان چگونه بیدار شدند؟
 1. ایران پیش از جنبش مشروطه
 2. حاجی‌میرزا حسین‌خان سپه‌سالار
 3. میرزا ملکم‌خان و سید جمال‌الدین
 4. نامه سید جمال‌الدین به ناصرالدین‌شاه
 5. آغاز بیداری در توده ایران
 6. روزنامه و دبستان
 7. امین‌الدوله و کارهای او
 8. وامهای ایران
 9. رنجش مردم از بلژیکیان
 10. برافتادن اتابک و وزیر اعظمی عین‌الدوله
 11. دستگیری طلبه‌ها
 12. پیمان گمرکی با روسیان و تعرفه نوین
 13. پیشرفت دبستان‌ها
 14. فزونی روزنامه‌ها
 15. حبل‌المتین
 16. کتاب‌های طالبوف و سیاحت‌نامه ابراهیم‌بیک
 17. شعرهای وطنی
گفتار دوم. جنبش مشروطه‌خواهی چگونه پیدا شد؟
 1. همدستی دو سید
 2. آزردگی نمودن بازرگانان تهران از دست بلژیکیان
 3. آشوب کرمان
 4. ویران کردن سرای بانک
 5. چوب زدن علاءالدوله بپای بازرگانان
 6. پیش‌آمد مسجدشاه
 7. رفتن کوشندگان بعبدالعظیم
 8. پذیرفتن شاه درخواست‌ها را
 9. عدالتخانه
 10. بازگشت کوچندگان به تهران
 11. بداندیشیهای عین‌الدوله
 12. نشست در باغشاه
 13. نامهٔ طباطبایی بعین‌الدوله
 14. آشوب مشهد و آوازه آن
 15. نامه طباطبایی بمظفرالدین‌شاه
 16. بیرون کردن رشدیه و دیگران از تهران
 17. نامه ناصرالملک بطباطبایی
 18. کشته‌شدن سید عبدالحمید
 19. داستان مسجد آدینه
 20. پراکنده‌شدن مردم از مسجد
 21. کوچیدن علما به قم
 22. درخواست‌های مردم از دولت
 23. پشتیبانی محمدعلی میرزا از کوشندگان
 24. فرمان مشروطه
 25. کارشکنی‌های درباریان
گفتار سوم. تبریز چگونه برخاست؟
 1. کشاکشهای کیشی در آذربایجان
 2. کشته‌شدن میرزا آقاخان کرمانی و یاران او
 3. داستان نان
 4. کشته‌شدن جعفرآقا شکاک
 5. جنگ ارمنی و مسلمان در قفقاز
 6. بدیهای محمد علی‌میرزای ولیعد
 7. کوشندگان تبریز
 8. جنبش تبریز
 9. هنایش این جنبش در مردم تبریز
 10. پذیرفتن شاه درخواست تبریزیان را
 11. کارهائیکه مردم می‌کردند
 12. بازشدن دارالشوری
 13. بیرون کردن میرهاشم و امام‌جمعه از تبریز
 14. نخستین نبرد با محمد علیمیرزا
 15. بانک ملی
 16. نمونه سهشهای ایرانیان
 17. پاسخ سنجیدهٔ تبریز درباهٔ بانک ملی
 18. رفتن محمد علی‌میرزا به تهران
 19. داده‌شدن قانون اساسی
 20. روانه گردانیدن نمایندگان از آذربایجان
 21. دلبستگی ایرانیان قفقاز به مشروطه
 22. جنگ حیدری و نعمتی در اردبیل
گفتار چهارم. چه کشاکشهایی با محمد علیمیرزا برخاست؟
 1. مرگ مظفرالدین‌شاه
 2. تاجگزاری محمدعلی میرزا و بی‌پروایی او با مجلس
 3. کوشش‌های مجلس به برانداختن نوز و پریم
 4. شناساندن وزیران بمجلس
 5. شورش بهمن‌ماه
 6. درخواست‌های هفت‌گانه تبریزیان

. .

بخش دوم
گفتار ششم. اتابک به چه نیرنگ‌ها کوشید؟
 1. اندیشه‌های اتابک
 2. اندیشه‌های حاجی شیخ فضل‌الله
 3. آغاز دو دستگی میان علما
 4. کشاکش بر سر قانون اساسی
 5. شورش اردیبهشت‌ماه (در تبریز)
 6. دوسخنی میان تبریز و تهران
 7. پافشاری تبریز
 8. دستبردهاییکه علما در قانون می‌کردند
گفتار هفتم. نبرد مشروطه و مشروعه بکجا انجامید؟
 1. همدستی سه مجتهد
 2. داستان ماکو
 3. داستان سالارالدوله
 4. پیشرفت یکی از خواست‌های ملایان
 5. بیدادگری‌های پسر رحیم‌خان
 6. درماندگی مجلس
 7. داستان اکرام‌السلطان
 8. بازپافشاری تبریز
 9. آمادگی‌های جنگی تبریز
 10. جنبش مجلس و نتیجه آن
گفتار نهم. چگونه بار دیگر کشاکش آغاز یافت؟
 1. بدخواهی‌های سعدالدوله و امیربهادر و دیگران
 2. سست‌کاریهای مجلس
 3. تاختن به مجلس و آغاز آشوب
 4. پافشاری مجلس و پایداری آن
 5. پیوستن ملایان باوباشان
 6. آدمکشی در میدان توپخانه
 7. یک‌کار بسیار بجایی که انجمن تبریز کرد
 8. پیروزی آزادیخواهان و پایان آشوب
 9. ایستادگی تبریز و بیهودگی آن
 10. پایان کار ملایان
 11. گرفتاری سردستگان اوباش و کیفر ایشان
 12. نخستین خون‌ریزی در تبریز
 13. ایستادگی‌های دوچیان
 14. فرمانفرما در ساوجبلاغ

ررخداد هشتم اسفند

گفتار دهم. جستجو از حال مردم
 1. دگرگونی که در جنبش آزادیخواهی رخ داد
 2. روزنامه‌ها
بخش سوم
گفتار یازدهم. چگونه مجلس به توپ بسته شد؟
 1. باز پسین کوشش محمد علیمیرزا
 2. بیرون رفتن محمدعلیمیرزا از تهران
 3. راه نجات
 4. یک نافهمی دیگر از سران آزادی
 5. راپورت‌های لیاخوف
 6. خواستن محمدعلیمیرزا هشت تن را
 7. خروش تبریز
 8. شورش شهرها یا نمایشهای بیپا
 9. بی‌پروایی مجلس در برابر این درخواست‌ها
 10. لایحه مجلس
 11. بازپسین نشست‌های مجلس
 12. آمادگیهای نارسایی که در بیرون می‌رفت
 13. یک مردانگی بجایی از علمای نجف
 14. پاسخ لایحه مجلس از شاه
 15. بازپسین روزها
 16. هفته شور و خروش در تبریز
 17. جنبش ملایان و آغاز آشوب
 18. دسته‌بندی ملایان و خیزش اسلامیه
 19. ایستادگی آزادی‌خواهان و آمادگی‌های آن‌ها
 20. سه‌شنبه دوم تیرماه
 21. آغاز جنگ
 22. شکست آزادیخواهان
 23. مامانتوف چه دیده
 24. چه بر سر دو سید و دیگران گذشت؟
 25. سرگذشت میرزا جهانگیرخان و دیگران
 26. سرگذشت‌های دیگران
 27. پناهیدن تقی‌زاده به سفارت انگلیس
 28. فردای آن روز
 29. کشته‌شدن ملک و میرزا جهانگیرخان
 30. با دیگران چه کردند؟
 31. رنجش میانه محمدعلی میرزا و انگلیسها
 32. دنباله‌هایی که زبونی تهران توانستی داشت
 33. در شهرهای دیگر
گفتار دوازدهم. جنگ در تبریز چگونه آغاز یافت؟
 1. آغاز جنگ و بهم‌خوردن انجمن
 2. آمدن بیوکخان و سختی جنگ و تاراج
 3. رسیدن رحیمخان به بیرون شهر
 4. درآمدن رحیم‌خان به شهر
 5. پافشاری گردانه ستارخان
 6. بازشورانیدن ستارخان تبریز را
 7. جنگ‌های سخت
 8. تلگراف‌هایی از اسلامیه نشینان
گفتار سیزدهم. چه جنگ‌هایی با عین‌الدوله و سپهسالار رفت؟
 1. رسیدن عین‌الدوله و سپه‌دار
 2. پشتیبانی‌هایی که به تبریز می‌نمودند
 3. یاوری‌هایی که دیگران کردند
 4. پشتیبانی که علمای نجف نمودند
 5. انجمن تبریز یا جانشین مجلس
 6. کشته‌شدن شریف‌زاده
 7. آغاز چیرگی مجاهدان
گفتار چهاردهم. چگونه مشروطه‌خواهان بشهرگشایی پرداختند؟
 1. خوشترین روزهای تبریز
 2. پروایی که دربارهٔ بیگانگان می‌نمودند
 3. فرستادن جعبه برای شجاع نظام
 4. کشته شدن شجاع نظام و دیگران
 5. گشاده‌شدن سلماس و مرند
 6. آرامش و سامان در درون شهر
 7. گشادی خوی
 8. شب حسن دلی
 9. داستان مراغه
 10. رسیدن حاجی صمدخان به مراغه
 11. جنگ‌های شیرمین و سرد رود
 12. آمادگی‌های دو سو
 13. مجلس شورای کبرای دولتی
 14. تیرخوردن حاجی شیخ فضل‌الله
 15. یک کار شگفتی از آزادیخواهان قفقاز
گفتار پانزدهم. چگونه تبریز بار دیگر بتنگنا افتاد؟
 • تبریز و خوی سلماس
 • آغاز جنگ با صمدخان
 • جنگ شانزدهم بهمن
 • جنگ الوار
 • جنگ‌های ششم اسفند
 • پس از آنروز
 • روز چهاردهم اسفند
 • درآمدن صمدخان به هکماوار
 • در شهر چه شورشی برخاست؟
 • گریز صمدخان
 • جانفشانی‌های امروز
 • دشواری بزرگی که رخ می‌نمود
 • کشته‌شدن سعید سلماسی
 • کشته‌شدن اسماعیل‌خان
 • جنگ بزرگ ساری‌داغ
 • جنگ آناخواتون
 • آمادگی برای واپسین جنگ
 • مستر باسکرویل
 • جنگ عام غازان با واپسین جنگ
 • دامنه جنگ
 • میانجیگیری نمایندگان روس و انگلیس
 • سرفرود آوردن محمدعلیمیرزا به مشروطه

 

 

اطلاعات بیشتر

پدیدآورنده

احمد کسروی

انتشارات

امیر کبیر

سال چاپ

1356 چاپ سیزدهم

شابک

فاقد شابک (چاپ شده پيش از سال 1375)

زبان

فارسی

وضعیت

دست دوم

3 نقد وبررسی برای کتاب تاریخ مشروطه ایران

 1. 5 از 5

  :

  دوستان اگر برای اطلاع از تمام اطلاعات زمان مشروطه و اتفاق های اون، نیاز به منبعی دارید که تحریف در اون دخیل نباشه، من این کتاب رو پیشنهاد میکنم… در مورد مشروطه منابع زیادی رو مطالعه کردم ولی کتاب تاریخ مشروطه ایران واقعا عالی است. در مورد هر مساله ای حتی کوچک، با توضیحات کامل شمارو در چند و چون کار قرار داده.
  به عنوان مثال در مورد دستخط یا همون نامه ای که مظفرالدین شاه، خطاب به صدراعظم صادر کرده بود، در مورد موافقت با تشکیل مجلس که به دست روحانیون در قم برسه… کسروی به طور کامل از جزئیات صحبت میکنه، حتی توضیح رو تا آنجا ادامه میده که چطور جواب روحانیون به تلگراف شاه، به دست خط یا نامه سوم شاه ختم شد که جوابیه توسط مشیرالملک قرائت شد.در کل مطمئنم از خواندن این کتاب لذت میبرید … چون کسروی به زبانی شیرین و قابل فهم شمارو در جریان امر قرار میده.

 2. 5 از 5

  :

  از امتیازات تاریخ مشروطه ایران عکس‌های فراوان آن است که با توجه به امکانات آن روزگار از کارهای ارزنده و کم نظیر به شمار می‌رود. با این‌ همه این کتاب از کاستی‌ها و سستی‌ها خالی نیست گه‌گاه گرایش‌های جانب‌دارانه کسروی در ذکر وقایع انقلاب و نقش افراد در آن به چشم می‌خورد. او بیشتر به نقش مردم گمنام کوچه و بازار و مجاهدان پرداخته و از کسانی که در تصمیم گیری‌های عمده مشارکت داشتند، نام نبرده یا چندان بخوشی از آنان یاد نکرده است. دقت‌ها و ریزبینی‌های کسروی را بیشتر در بخش تبریز و آذربایجان می‌توان دید ولی در شرح وقایع انقلاب در تهران و دیگر شهرها اطلاعات وی چندان دقیق و موشکافانه به نظر نمی‌رسد او در این موارد بیشتر از کتاب تاریخ بیداری ایرانیان بهره برده است و علت این امر به گفته خود کسروی نداشتن اطلاعات کافی از اوضاع و چگونگی انقلاب در آن بلاد است. کسروی در ذکر وقایع تبریز و حوادث مشروطیت در آن شهر شیفتگی فراوان نشان می‌دهد و در موارد متعدد به ستایش انجمن تبریز و رشادت‌ها و فداکاری‌های مجاهدان آن شهر چه آذربایجانی و چه قفقازی می‌پردازد. همچنین کسروی در این کتاب برای پرهیز از به کار بردن کلمات عربی از واژه‌های برساخته که غالبا در هیچ فرهنگ و لغتنامه‌ای نیامده استفاده بسیار کرده است. در نتیجه این اصرار کسروی به ساخت لغات تازه نثر کتاب صورتی ساختگی پیدا کرده است که کمتر کسی را خوش می‌آید.

 3. 5 از 5

  :

  هر قدر اثرى مستدل‌تر و اتکاى آن بر اسناد و داده‌هاى واقعى (فاکت‌ها) محکم‌تر باشد مطابقت آن با حقیقت عینى بیشتر خواهد بود. ارزش عظیم دو کتاب تاریخ مشروطه و تاریخ هیجده ساله آذربایجان تألیف احمد کسروى در همین است. انقلاب مشروطه کم یا بیش انقلابى از نوع انقلابات بورژوایى بود که صد سال پیش از آن در غرب رخ داده بود و هدف آن نابودى استبداد شاه و درباریان و استقرار قانون بود. عمده‌ترین نیروهاى مشروطه‌خواه را «بازارى‌ها»، پیشه‌وران و تهى‌دستان شهرى و روحانیان وابسته به آنان تشکیل مى‌دادند. درباریان فاسد و مستبد، تیول‌داران و مالکان بزرگ اراضى و نیز روسیه تزارى دشمنان آن بودند. احمد کسروى روابط درونى و مبارزه طبقات مزبور با یکدیگر را به‌خوبى درک کرده آنها را نه به‌عنوان امرى جامد و ساکن بلکه به‌مثابه فرایندى تاریخى در پیدایش، رشد و تکامل‌شان در نظر مى‌گیرد. کسروى خصوصیات انقلاب مشروطه و جزر و مدهاى آن، روحیات خوب و بد ملت، و جنبه‌هاى مثبت و منفى رهبران آن را در دوران‌هاى مختلف با صداقت و درستى تشریح و توصیف نموده است.

افزودن نقد و بررسی

şişli escort istanbul escort antalya escort beylikdüzü escort ankara escort halkali escort ataköy escort şirinevler escort beylikdüzü escort istanbul escort istanbul escort pendik escort فروشگاه اینترنتی کتاب شلفی | خرید اینترنتی کتاب نایاب، کمیاب و قدیمی

ارسال رایگان در تهران

برای خرید بالای ۱۰۰،۰۰۰ تومان

قیمت استثنائی

پایین ترین قیمت در بازار

پردازش سریع

پردازش و ارسال محصول تا ۴۸ ساعت

حراج! PhotoEditor_20190126_020332005
کتاب نایاب و کمیاب
صد کتابی که باید پیش از مرگ خواند

محصولات ویژه فروشگاه اینترنتی کتاب شلفی

paykasa instagram takipçi hilesi instagram followers free followers aşk büyüsü aşık etme büyüsü shell indir php shell hacklink hacklink al hacklink satın al denizli escort tempobet giriş eryaman escort muratpaşa escort istanbul escort bayan pendik escort escort kızılay escort5 eskişehir escorteskişehir escort eskişehir bayan escorteskişehir escort