مرجع کامل سیستمهای کنترل خطی

کتاب مرجع کامل سیستمهای کنترل خطی

دسترسی: اتمام موجودی
SKU: 10826

45,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات محصول

کتاب مرجع کامل سیستمهای کنترل خطی توسط فروشگاه اینترنتی کتاب شلفی جهت استفاده کتاب دوستان عزیز عرضه شده است

قطع کتابوزیرینوع جلدشومیزنوع چاپدو رنگتعداد صفحات : ۷۷۲کتاب مرجع کامل سیستم های کنترل خطی نوشته محمد رضا متدین (چاهه) از انتشارات جهش به تشریح درس مفاهیم و قضایای درس سیستم های کنترل خطی پرداخته است و در این کتاب مسائل و تست ها با پاسخ تشریحی آمده است.کتاب مرجع کامل سیستمهای کنترل خطی تألیف محمدرضا متدین (ویراست هفتم – چاپ نهم) مرکز نشر جهش شامل:شرح جامع و کامل سیستمهای کنترل خطینکات مهم و کلیدی بضورت طبقه‌بندی شده در هر فصل و مبحثسوالهای تألیفی طبقه‌بندی شده در هر فصل با حل کاملا تشریحینمونه سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد و دکتری همراه با پاسخهای کاملا تشریحیبخشی از مقدمه مؤلف کتاب مرجع کامل سیستمهای کنترل خطی (محمدرضا متدین):کتابی که هم ‌اکنون در اختیار دارید ثمره تلاش‌های مستمر و پیگیری چندین ساله اینجانب در ارائه مجموعه‌ای می‌باشد که بتواند گره‌گشای مشکلات دانش‌پژوهان عزیز در امر یادگیری صحیح و آسان مفاهیم اساسی درس کنترل خطی در محدوده محتوای کتاب درسی و براساس سرفصل‌های مصوب وزارت علوم باشد. با عنایت به استقبال گسترده دانشجویان و داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد از این اثر در ویرایش جدید ضمن برطرف نمودن نواقص و به روز نمودن سؤالات در تفهیم بهتر مطالب درسی سعی گردیده است. از جمله ویژگی‌های مجموعه فوق:پیوستگی و طبقه‌بندی مطالب با بیان ساده به همراه نکات کلیدی.استفاده از روابط منحصر به فرد و راهبردی جهت بالا بردن سرعت عمل در تست‌زنی.بررسی کلیه کتب درسی و جزوات کنکوری به همراه سؤالات آزمونهای مختلف و تلفیق آنها در این مجموعه.کتاب خودآموز و کمک درسی برای کلیه گرایش‌هایی که درس سیستم‌های کنترل خطی دارند.بررسی و پاسخ کلیه سؤالات آزمون کارشناسی ارشد سراسری آزاد همراه با حل واقعاً تشریحی تا سال ۹۳٫سؤالات تألیفی و سؤال‌های آزمون دکتری ۹۱ و ۹۲ و ۹۳ همراه با حل تشریحی.فصل ویژه طرح تام (تثبیت اهم مطالب) شامل نکات برجسته و پراهمیت.نظرخواهی و استمداد از اساتید مجرب در جهت بالا بردن سطح کیفی مجموعه.دقت بسیار در رسم شکل‌ها و منحنی‌ها به همراه دقت در نوشتن روابط و فرمول‌ها از دیگر محاسن این مجموعه می‌باشد.فهرست مطالب کتاب مرجع کامل سیستمهای کنترل خطی:فصل اول: مفاهیم اولیه سیستم‌های کنترلتعاریف اولیهخواص اساسی سیستمتبدیل لاپلاستابع تبدیل سیستم حلقه بستهنمودارهای بلوکینمودار گذر سیگنال (Signal Flow Graph)بهره میسون برای نمودارهای گذر سیگنال (مهم)کاربرد بهره میسون در سیستم‌های کنترل خطیمعادله‌نویسی برای شبکه‌های الکتریکی خطیمعادله‌نویسی برای سیستم‌های مکانیکی خطیمعادله‌نویسی برای سیستم‌های سطح مایعی خطی سیستم‌های سطح مایعی سری بدون تداخلمعادله‌نویسی برای سیستم‌های گرمایی خطیفصل دوم: فضای حالت در تحلیل سیستم‌هامعادلات حالت برای سیستم خطی تغییرناپذیر با زماننایکتایی دسته متغیرهای حالتتعیین معادله مشخصه سیستم به کمک معادلات حالتبدست‌آوردن تابع تبدیل حلقه بسته به کمک معادلات حالتنمایش SFG عوامل درجه اول در فضای حالتمعادله دیفرانسیل خطی مرتبه nام در فضای حالت بدون مشتقات ورودیمعادله دیفرانسیل خطی مرتبه nام در فضای حالت با مشتقات ورودیفیدبک حالتتعیین معادلات حالت به کمک نمودار گذر سیگنال (SFG)تعیین معادلات حالت به کمک دیاگرام بلوکی سیستمپاسخ کامل سیستم خطی تغییرناپذیر با زمان با استفاده از معادلات حالتسیستم کنترل‌پذیر (Controllable System)سیستم رؤیت‌پذیر (Observable System)خطی‌‌سازی سیستم‌های غیرخطی حول نقطه تعادل سیستم خودگردان (نامتغیر با زمان)فصل سوم: تحلیل خطای ماندگار سیستم‌هاخطای حالت ماندگارتعیین خطای حالت ماندگار به کمک تابع تبدیل حلقه بستهتعیین خطای حالت ماندگار برای سیستم دارای تأخیرتعیین خطای حالت ماندگار به کمک معادلات حالتتعیین خطای حالت ماندگار به کمک منحنی مکان هندسی ریشه‌هاشاخص‌های عملکرد خطافصل چهارم: تحلیل پاسخ گذرایی سیستم‌های کنترلپاسخ سیستم مرتبه دوم استاندارد به ورودی پلهمشخصات پاسخ گذرااثر صفر در پاسخ سیستم مرتبه دوم با قطب‌های مختلطقطب‌های غالب (DOMINANT CONTROL ROOT)پیک تشدید فرکانس تشدید و پهنای باند سیستم مرتبه دومپاسخ سیستم مرتبه دوم به ورودی ضربهپاسخ سیستم مرتبه دوم به ورودی شیبتقریب زدن سیستم‌های مرتبه بالا به سیستم مرتبه پایینفصل پنجم: بررسی پایداری سیستم به روش محکتعریف پایداریانواع پایداریروش‌های معروف تعیین پایداریمحک پایداری راث – هورویتز (Routh – Hurwitz)ارتباط بین ریشه‌های معادله مشخصه با جدول آرایه راثپایداری نسبی سیستم کنترلیارتباط معیار راث – هورویتز با متغیرهای حالتارتباط معیار راث – هورویتز با تابع تبدیل حلقه بستهبررسی ناحیه پایداری سیستم کنترل پارامتریک به کمک معیار راث – هورویتزتعیین پایداری به کمک معادله دیفرانسیل توصیفی سیستمفصل ششم: بررسی پایداری به روش مکان هندسیمفهوم مکان هندسی ریشه‌هامراحل ترسیم مکان هندسی ریشه‌هارسم مکان هندسی ریشه‌ها برای k<0رسم مکان ریشه‌ها برای سیستم با فیدبک مثبت به ازای k<0حذف قطب‌های G(s) با صفرهای پایدار H(s)رسم مکان ریشه‌های سیستم‌های غیر مینیمم‌فازحساسیت و مکان هندسی ریشه‌هااثر افزودن صفر و قطب بر مکان هندسی ریشه‌هافصل هفتم: بررسی پایداری به روش دیاگرام بدتعیین پاسخ حالت دائمی سینوسینمودارهای لگاریتمیدیاگرام بد یا نمودار لگاریتمیدیاگرام بد برای سیستم غیر مینیمم‌فازدیاگرام بد برای سیستم تأخیریارتباط دیاگرام بد با خطای حالت ماندگاردیاگرام بد سیستم مرتبه دومفصل هشتم: بررسی پایداری به روش نایکوئیستنمودارهای قطبیمحک پایداری نایکوئیستبررسی پایداری مشروط به کمک دیاگرام نایکوئیستبررسی پایداری داخلی در سیستم‌های چندحلقه‌ایارتباط دیاگرام نایکوئیست با خطای حالت ماندگارارتباط دیاگرام نایکوئیست با پاسخ حالت ماندگاربررسی حساسیت در حوزه فرکانسفصل نهم: بررسی پایداری به کمک حدود بهره و فازپایداری نسبیهمبستگی میان پاسخ گذرا و پاسخ فرکانسی در سیستم مرتبه دومهمبستگی میان پاسخ گذرا و پاسخ فرکانسی در سیستم مرتبه بالا به ورودی پلهپاسخ فرکانسی سیستم حلقه بستهنمودار نیکولزپایداری سیستم‌های کنترل دارای تأخیرفصل دهم: طراحی جبران‌سازهاانواع جبران‌سازهاروش‌های طراحی سیستمجبران‌ساز پیش‌فاز (Phase Lead)جبران‌ساز پس‌فاز (Phase Lag)جبران‌ساز پس‌فاز – پیش‌فاز (Phase Lead – Phase Lag)مقایسه جبران‌سازهاطراحی برای پاسخ بی‌جهشفصل یازدهم: تحلیل حساسیتتعریف حساسیت (Sensitivity)حساسیت و مکان هندسی ریشه‌هابررسی حساسیت در حوزه فرکانسفصل دوازدهم: ویژه طرح تامتثبیت اهم مطالبسؤالات آزمون دکتری سال 93 – 91 به همراه پاسخنامه تشریحیسؤالات آزمون کارشناسی ارشد سال 92 و 93 به همراه پاسخنامه تشریحیسؤالات طبقه‌بندی شده در پایان هر فصل به همراه پاسخ تشریحی

فروشگاه اینترنتی کتاب شلفی تلاش می کند بهترین و نایاب ترین کتاب های موجود در بازار را در دسترس علاقه مندان کتاب قرار دهد. این فروشگاه فرآیند ارائه کتاب را ساده و یافتن کتاب ها را _هرچند کم یاب باشد_ آسان کرده است. بر این اساس کتاب مرجع کامل سیستمهای کنترل خطی در این فروشگاه ارائه شده است تا در صورت تمایل، خوانندگان عزیز و علاقمندان به کتاب و کتابخوانی به آسانى کتاب یاد شده را خریدارى و استفاده کنند.

همچنین دوستداران کتاب می توانند کتابهای دیگر را نیز از طریق سایت این فروشگاه مشاهده کرده و به بررسى کتاب هاى ارائه شده بپردازند. برای پیدا کردن کتاب مورد نظر، می توان از دسته بندی محصولات یا بخش جستجو که در بالای همین صفحه (و تمام صفحات سایت) قرار دارند استفاده نمود.

پیشنهاد می شود برای یافتن کتاب مورد نظر ابتدا نام کامل کتاب را وارد نموده (برای مثال عبارت کتاب مرجع کامل سیستمهای کنترل خطی را وارد نمایید) و پس از آن بر روی گزینه سرچ کلیک کنید. در صورت موجود بودن کتاب در سایت، با این روش به احتمال زیاد می توان کتاب مربوطه را در نتایج جستجو مشاهده نمود. با این وجود در صورتی که با نام کتاب موفق به یافتن کتاب نشدید، این بار بخشی از نام کتاب یا نویسنده را وارد نموده و مجددا اقدام به سرچ کنید.

در پایان از عزیزانی که کتاب مرجع کامل سیستمهای کنترل خطی را مطالعه نموده اند تقاضا می شود در صورت تمایل در بخش دیدگاه ها اقدام به نگارش نظرات و ثبت امتیاز نمایند. این کار می تواند به تسهیل تصمیم گیری سایر بازدیدکنندگان و علاقمندان به تهیه کتاب مرجع کامل سیستمهای کنترل خطی کمک شایانی نماید.

با تشکر

فروشگاه اینترنتی کتاب شلفی

اطلاعات بیشتر

پدیدآورنده

محمد رضا متدین (چاهه)

انتشارات

جهش

شابک

9789641784258

زبان

فارسی

تعداد جلد

1

سال انتشار

1395 چاپ 10

وضعیت

نو