ساواک در بازیهای آسیائی

ساواک در بازیهای آسیائی

دسترسی: در انبار
SKU: 59645

5,000 تومان

فقط 1 عدد در انبار موجود است

توضیحات محصول

اس‍رار زن‍دان‌ اوی‍ن‌ س‍اواک‌ در ب‍ازی‍ه‍ای‌ آس‍ی‍ائ‍ی‌. اع‍ت‍راف‍ات‌ ج‍لاد ت‍وان‍گ‍ری‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ س‍اواک‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ اق‍ل‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ن‍ژادی‌..

اطلاعات بیشتر

پدیدآورنده

اسکندر دلدم

انتشارات

بهروز

زبان

فارسی

تعداد جلد

1

سال انتشار

1358

وضعیت

دست دوم