زمان سنجی به روش MOST

زمان سنجی به روش MOST

دسترسی: در انبار
SKU: 59496

22,000 تومان

فقط 1 عدد در انبار موجود است

توضیحات محصول

از جمله اهدافي كه با تاليف اين كتاب دنبال شده مروري بر درس ارزيابي كار و زمان و تهيه مجموعه مثال‌ها و مسائلي است كه بتواند به عنوان مكمل درس ارزيابي كار و زمان به كار رود و کاربرد آن را به صورت علمی – عملی و به صورتی که قابل درک برای دانشجویان این درس باشد ارائه نموده و نیاز دانشجويان اين درس را مرتفع نماید. در كليه بخش‌ها ضمن بيان مباحث مورد نياز مجموعه‌اي از سوالات و مثال‌ها ارائه گردد تا دانشجويان ضمن یادگیری بهتر مطالب با کاربرد آنها در مسائل مختلف صنعتی كه از صنایع مختلف انتخاب شده است آشنا گردند. در این کتاب فرآیند مطالعه روش‌ها نمودارهاي مهندسي بالانس خط توليد آناليز حركت اصول طراحي ايستگاه‌هاي كاري و زمانسنجي به روش‌های Stop Watch نمونه برداری MTM-1 و Basic MOST ارائه گردیده است. بر این اساس این مجموعه می تواند فضای به کارگیری درس ارزیابی کار و زمان را برای همه دانشجویان مهندسی صنایع به وضوح بیان نماید.

اطلاعات بیشتر

پدیدآورنده

مینارد / ترجمه : مهندس عرب شمالی مهندس جاوید

انتشارات

نص

زبان

فارسی

تعداد جلد

1

سال انتشار

1373 چاپ 1

وضعیت

دست دوم