از ایران چه میدانم ؟/54 _ آیین جوانمردی

از ایران چه میدانم ؟/۵۴ _ آیین جوانمردی

دسترسی: در انبار
SKU: 60302

12,500 تومان

فقط 1 عدد در انبار موجود است

توضیحات محصول

آشنایی با بزرگان دانش و ادب ایران زمین و دستاوردهای فرهنگ تمدن ایرانی مهمترین و کارآترین جنگ افزار و دستمایه ای است که می توان برای دفاع از ایران و فرهنگ آن به تصمیم گیرندگان امروز و جوانان آینده سپرد تا با توانایی لازم از ایران دفاع کنند. این وضعیت اندوهبار که امروز ما شاهد جلوه گری بی وطنان و کارگزاران تجزیه طلب در لباس طلبکاران از ایران و هویت طلبی در میدان سیاست هستیم نتیجه طبیعی بی عملی و تنبلی فکری کارگزاران فرهنگی ایران در یکصد سال گذشته است. سکوت سرآمدان فرهنگی در برابر عوامل بیگانه پرست پان ترک و پان کرد و پان عرب و پان بلوچ دستاوردی جز عملی شدن پراکندگی و تفرقه استعمار فرموده نخواهد داشت . بیاییم همین امروز برای آگاه کردن ایرانیان از اهمیت و جایگاه ایران در جهان و نقش آن در زندگی مادی و معنوی جهان دست به کار شویم و خویشکاری ( وظیفه ) آگاه کردن جوان ایرانی را به روزگار پیری و زمانی که با پیروی از شارلاتان های راست و چپ سیاست باز سری به سنگ خورده برای او باقی مانده است نیاندازیم آیا از جوانان پرشوری که از صبح تا شب وضعیت نازل آزادی های اجتماعی و سیاسی و رفاه اقتصادی کشور ایران را با کشورهای پیشرفته مقایسه می کنند می توان پرسید: آیا برای بهترکردن و بهبود وضعیت هر چیز نباید از گذشته و سیری که آن چیز تا به امروز پیموده است آگاهی دقیق و به دردبخوری داشت ؟ آیا این جوانان پرشور و آزاده — که در صداقت و پایمردی و استعداد و دلیری آنها هیچ شکی نیست — تاکنون به فکر افتاده اند به جز خواندن و گذراندن واحدهای درسی در یک موضوع آری تنها یک موضوع — فرقی نمی کند چه موضوعی: شعر داستان تاریخ باستان شناسی معماری نقاشی و…..– اطلاعاتی بدردبخور و قابل استناد به دست بیاورند ؟ در اینجا گفته ای از احمد کسروی تبریزی تاریخنگار و زبان شناس و فرهنگی مرد ایران معاصر را به یاد می آورم که دریغم می آید آن را برای جوانان و خوانندگان این مطلب بازگو نکنم . کسروی می گوید : روشنفکر کسی است که در یک موضوع همه چیز را بداند و در باره چیزهای دیگر چیزکی . در میان جوانان امروز چهره های بسیاری را می بینیم که دو یا سه تخصص به دست آورده اند . این واقعیت مطمئنا نوید از ظهور چهره هایی دگرگون کننده و تحول آفرین در زندگی آینده ایران می دهد؛ اما چقدر خوب است اگر همه ما ایرانیان به فکر خواندن این همه کتاب و مجله ای که امروز در دسترس ما است بیفتیم و پس از آن ساعتی را به فکرکردن در باره ارتباط های موجود میان پدیده های پیرامون خود و رویدادهای جاری بگذرانیم . اینکه می بینیم کسی با خواندن یک کتاب آری یک کتاب به یک حزب سیاسی می پیوندد دلیلی ندارد جز بی مایگی و دچارشدن به یک هیجان گذرا و بی ژرفا. بیایید برای پیشگیری از این روند فاجعه آمیز هم بخوانیم و هم دیگران را به خواندن تشویق کنیم .

اطلاعات بیشتر

پدیدآورنده

مهران افشاری

انتشارات

دفتر پژوهشهای فرهنگی

زبان

فارسی

تعداد جلد

1

سال انتشار

1384 چاپ 1

وضعیت

دست دوم