آرشیو ماهانه: تیر ۱۳۹۷

کتاب زنجیرش کنید علیرضا کلیایی

زنجیرش کنید . . . (سفر از آینه تا چلیپا)

در دوره ای زندگی می کنیم که ادای هر چیز بر خود آن مفهوم سایه افکنده است. ما مردمان صورتک پوش، با تلاشی وصف ناپذیر، به هر مفهوم و هر...
0