شلفی فروشگاه تخصصی كتاب های دست دوم، كلكسیونی و نفیس است و از علاقمندان به همكاری در این زمینه استقبال می كند. به طور كلی همكاری با شلفی به دو شكل است:

  1. همكاری با فروشندگان حرفه‌ای: شلفی از همكاری با فروشندگان حرفه ای استقبال می كند. فروشندگان حرفه ای كه دارای كتاب های دست دوم، كلكسیونی و نفیس هستند می توانند با ما تماس بگیرند و شلفی در چارچوبی برد برد در فروش محصولات با آنها مشاركت خواهد كرد.
  2. همكاری با صاحبان كتاب های دست دوم، كلكسیونی و نفیس: در صورتی كه مالك كتاب های نفیس و كلكسیونی هستید و قصد فروش آن را به قیمتی منصفانه دارید می توانید با ما تماس بگیرید تا در فروش آنها به شما كمك كنیم.