حتما فروشگاه کتاب شلفی را میشناسید. این فروشگاه اقدام به فروش کتاب های غیردرسی می نماید. در صورتی که کتابخانه غیر درسی دارید (شامل کتاب های رمان، تاریخی، فلسفی، هنری، ادبیات و …) می توانید با ما در ارتباط باشید تا برای خرید کتابخانه شما اقدام کنیم. ساده ترین راه برای ارتباط با ما از طریق تلگرام است. در تلگرام برای شماره ۰۹۰۳۳۴۵۴۱۸۳ یا آیدی  shelffee_Admin@ عکس کتابخانه خود را ارسال کنید، کارشناسان شلفی کتاب های شما را بررسی کرده و قیمت گذاری می نمایند.